8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Paling Mustajab

Doa kebahagiaan rumah tangga

Doa kebahagiaan rumah tangga – Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu rukun dan harmonis sehingga akan dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup. Namun, dalam kenyataannya ternyata banyak rumah tangga yang masing-masing anggota keluarganya hidup dengan  tidak bahagia. Hal ini dipengaruhi oleh banyak masalah yang sering terjadi dalam biduk rumah tangga. Doa kebahagiaan rumah tangga sangat penting sebagai ihtiar batin untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan penuh keberkahan.

Ada banyak masalah rumah tangga yang kerap menjadikan suasana keluarga tidak bahagia, di antaranya perselingkungan yang dilakukan oleh suami atau istri, sulit memiliki keturunan meski sudah menikah dalam waktu lama, perilaku anak yang nakal dan susah diatur, kondisi ekonomi yang memprihatinkan, dan sebagainya.

Baca juga: Tips Hidup Bahagia Dalam Rumah Tangga secara Islami

Apakah Anda mengalami satu atau beberapa masalah di atas? Jika “ya” maka Anda tidak perlu khawatir karena semua masalah tersebut dapat dihalau dengan kekuatan doa untuk kebahagiaan rumah tangga. Berikut ini beberapa doa kebahagiaan rumah tangga dalam ajaran Islam yang paling mustajab.

Doa kebahagiaan rumah tangga dalam berbagai aspek

1. Doa untuk kelancaran rezeki

“Allahumma robbanaa anzil alaina maaidatamminassamaaa’i takuunu lana iidalli’aqolina wa’akhirina wa’ayatamminka wa’urzukna wa’anta khoirurroziqin.”

Arti: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (Al-Ma’idah: 114).

2. Doa untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri

“Wa’alqaitu alaika mahabbatamminnii walitushna’a alaa ainii.”

Arti: “Dan aku telah tanamkan dari kemurahan-Ku perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasan-Ku.” (Thaha: 39)

Baca juga: 6 Cara Menjaga Hubungan Agar Tetap Harmonis antara Suami Istri Menurut Rasulullah

3. Doa agar segera mendapatkan keturunan

“Wazakariyyaa idznadaa robbahuu robbi laa tadzarni faaroda wa anta khoirul waarisiin.”

Arti:  “Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah pewaris yang paling baik.” (Al-Anbiya: 89).

4. Doa kebahagiaan rumah tangga agar mendapatkan anak kembar

“‘auyuzawwi dzuhum dzukronan wa ‘inaatsan wayaj’alu mayyasyaa’u ‘aqiiman ‘innahu aliimun qodiir.”

Arti: “Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahi lagi Maha Kuasa.” (Ash-Syuraa: 50)

5. Doa untuk meningkatkan rasa cinta pasangan maupun mertua kepada diri Anda

“Maa anzalnaa alaikal qur’aana litastqoo. Illa nadzkiratalliman yakhsyaa. Tanziilammimman kholakol ‘ardho wassamaawaatil ‘uula. Arrohmaanu ‘alaa ul ‘arsyi ‘ustawaa.”

Arti: “Tiada Kami (Allah) turunkan kepadamu Al-Qur’an ini supaya engkau celaka (menyusahkan engkau)! Melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut. (Al-Qur’an) yang diturunkan daripada Tuhan, yang menciptakan bumi dan beberapa langit yang tinggi. Tuhan yang pengasih, di atas singgasana Dia bersemaya (berkuasa). Dia mempunyai apa yang ada di langit, dan di bumi, serta di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.” (Thaha: 2-5).

Baca juga: Cerita Rumah Tangga Rasulullah Teladan Keharmonisan & Kebahagiaan

6. Doa untuk meningkatkan rasa taqwa dalam diri setiap anggota keluarga

“… Robbanna hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrota a’yun, waajalnaa lilmuttaqiina imaaman.”

Arti: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai kebahagiaan hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang (anggota keluarga) yang bertaqwa”. (QS. Al-Furqan: 74)

7. Doa agar terhindar dari niat jahat manusia

“Man’jaa’a bil hasanati falahuu khoirumminha wa man’jaa’a bissay’aatii fala yuj’zaallaziina ‘amilussayi’aati illa maa kaanu ya’malun.”

Arti: “Sesiapa yang datang membawa amal baik (pada hari akhirat) maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya; dan sesiapa yang datang membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan.” (Al-Qasas: 84)

8. Doa agar dipermudah dalam mencapai semua rencana hidup

“Robbanaa aatinaa milladunka rohmatan wahayyi’ lanaa min ‘amrinaa rosyada.”

Arti: “Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.” (Al-Kahfi: 10)

Baca juga: Cara Mengatasi Masalah Keuangan Rumah Tangga

Demikian beberapa doa kebahagiaan rumah tangga yang perlu Anda lakukan. Seiring dengan upaya Anda dalam berdoa, Anda juga dapat meningkatkan kebahagiaan rumah tangga dengan mengonsumsi Kapsul Bioenergi yang akan membantu Anda dalam membersihkan energi negatif dalam diri Anda dan semua anggota keluarga lainnya sehingga dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang makin bahagia, harmonis, dan tentram.

Baca juga: Kapsul Bioenergi, solusi masalah rumah tangga Anda

8 Doa Kebahagiaan Rumah Tangga Paling Mustajab
Scroll to top