11 Sikap Seorang Leader Dalam Islam

Sikap Seorang Leader

Sikap seorang leader – Setiap orang pasti akan menjadi seorang pemimpin, setidaknya sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri atau sebagai pemimpin di dalam sebuah oganisasi, lembaga, atau perusahaan. untuk itu, diperlukan sikap seorang pemimpin yang cakap dan amanah sehingga kelak jika Allah meminta pertanggung jawaban, Anda dapat memberikan pertanggungan jawab atas kepemimpian Anda tersebut dengan baik. Sikap Seorang Leader yang baik dan patut di jadikan teladan adalah yang memiliki karakter dan hati yang bersih, jujur, adil,tegas, amanah juga bertanggungjawab.

Menjadi seorang pemimpin atau leader tentu bukan pekerjaan yang mudah. Karena apa pun yang dilakukan atau diputuskan oleh seorang pemimpun akan berimbas pada pengikutnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Untuk itu, diperlukan sikap seorang leader yang mampu  memberikan perubahan ke arah yang baik bagi para pengikutnya. Di dalam agama Islam diketahui bahwa seorang leader harus memiliki beberapa kriteria tertentu yang layak dipilih. Nah, seperti apa saja kriteria sikap seorang pemimpun yang baik menurut Islam?

Baca juga: 6 Cara Jitu Meningkatkan Kharisma Seseorang

Berikut ini beberapa sikap seorang leader yang baik menurut Islam yang ditunjukkan dalam beberapa ayat Alquran dan hadits. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang disukai oleh Allah maka setidaknya Anda memiliki sikap-sikap di bawah ini. Semoga ebrmanfaat.

Sikap Seorang Leader yang Patut di Teladani

1. Sikap seorang leader : memiliki niat yang lurus

 • “Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya.” (HR. Bukhari & Muslim)

2. Sikap seorang leader : berpegang pada hukum Allah

 • ”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Al-Maaidah : 49)

Baca juga: Kapsul Bioenergi Solusi Masalah Hidup Anda

3. Sikap seorang leader : jujur dan amanah

 • “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa’: 58)

4. Sikap seorang leader : adil

 • “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (An-Nahl: 90)
 • ”Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerusmuskan oleh kezhalimannya.” (HR Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir)

5. Sikap seorang leader : tidak korupsi

 • Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.” (HR Thabrani)

6. Sikap seorang leader : sehat jasmani dan rohani

 • “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al Qashas 28: 26)

7. Sikap seorang leader : lemah lembut

 • “Ya Allah, barangsiapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya”

8. Sikap seorang leader : tegas

 • “Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak ” (Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-hakim)

 Baca juga: Manfaat Bioenergi untuk Meningkatkan Percaya Diri

9. Sikap seorang leader : Tidak bersikap otoriter

 • “Sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam (otoriter), maka janganlah kau tergolong daripada mereka.” (HR. Buchari & Muslim)

10. Sikap seorang leader : memberikan teladan dan nasihat yang baik

 • “Tidak ada yang berhak untuk memberikan ceramah (nasehat/cerita hikmah) kecuali seorang pemimpin, atau orang yang mendapatkan izin untuk itu (ma’mur), atau memang orang yang sombong dan haus kedudukan.” (HR. Muslim)

 11. Sikap seorang leader : mampu membimbing pengikutnya

 • “Setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu. (HR. Muslim)

Demikian beberapa sikap seorang leader dalam Islam yang perlu Anda perhatikan. Jika Anda ingin memiliki sikap-sikap di atas maka sebaiknya Anda perlu mengonsumsi Kapsul Bioenergi dari Bioenergi Center. Kapsul dari Bioenergi ini yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memiliki sikap sabar, kerja keras, jujur, adil, optimis, tanggung jawab sehingga layak untuk menjadi pemimpin yang handal. Selain itu energi dari kapsul bioenergi ini akan membuka aura atau energi positif menjadi lebih terpancar. Sehingga akan membuat orang-orang di sekitar menjadi lebih menyukai dan mengagumi Anda sebagai seorang individu yang berkualitas. Dengan menjadi sosok leader yang unggul maka Anda pun akan dapat banyak mewujudkan harapan hidup Anda sehingga kehidupan Anda menjadi lebi tenang, bahagia, dan sukses.

Baca juga: Cara hidup sehat, sukses, kaya, sejahtera, dan bahagia dengan kapsul bioenergi

11 Sikap Seorang Leader Dalam Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas